Corine Vernooij

In 2003 heb ik Mens & Motivatie opgericht vanuit een behoefte om de begeleiding bij gedragsverandering te verbeteren. In de loop der jaren is hier een passie bijgekomen: het stimuleren van ‘leren van elkaar’ en het bevorderen van ‘goede zelfzorg’ voor mensen die vastlopen en ontwikkelvragen hebben rondom werk.

Mijn motivatie…

Mijn kracht ligt in het creëren van een prettige en toegankelijke leeromgeving waarin positieve feedback, groei en ontwikkeling centraal staan. Tegelijk geeft dit ruimte voor de confrontatie met spanningsvelden of datgene dat ‘schuurt’. Mijn uitgangspunt is om vanuit een veilige omgeving het moeilijke, verhulde of onbenoemde juist wèl aan te gaan.

In leer- en verandertrajecten maakt mijn hart een 'sprongetje' en ervaar ik veel voldoening wanneer mensen gaan ‘leren van ervaringen' en 'leren van elkaar’. Voor mij staan ‘de mens en de vraag’ centraal en niet een standaard methodiek. Ik kijk dus samen met betrokkenen naar de daadwerkelijke vraag en pas als deze duidelijk is, kiezen we een traject dat hierbij past.

Mijn wortels liggen in de gezondheidszorg. Ik heb ruim 23 jaar als diëtist in een ziekenhuis gewerkt. Ik ben altijd gefascineerd geweest door alles wat te maken heeft met gedrag van mensen en het veranderen van dit gedrag. Naast mijn werk als diëtist heb ik, als eerstegraads docent, veel ‘op maat’ onderwijs- en trainingstrajecten voor diverse hulpverleners verzorgd. In 2003 kwam ik in aanraking met Motiverende Gespreksvoering en dit heeft mijn werk verrijkt. De grondhouding die hierbij past geeft begeleidingsgesprekken zoveel meer diepgang en de oprechte aandacht geeft meer voldoening in het contact.
Mijn voortdurende fascinatie voor het succesvol begeleiden van verandering motiveerde mij tot het volgen van de studie Master Begeleidingskunde, waarvoor ik in 2018 mijn ‘Master of Arts’ titel behaalde.

Vanuit mijn begeleidingskundige basis, heb ik nog meer oog voor de context en voor in elkaar grijpende processen. Vanuit een meervoudig partijdige en aandachtsvolle houding, onderzoek ik samen de vraag en help hier grip op te krijgen. Het doel is om meer beweging te brengen in vastgezette problemen, patronen en processen. Hierbij ligt de focus op uitdagingen, kansen en het ontstaan van nieuwe handelingsruimte.