Coaching

Mijn kracht ligt in het creëren van situaties waarin mensen vanuit hun intrinsieke motivatie gaan ontdekken wat belangrijk is voor hen. In de hectiek van alle dag is het zo waardevol om eens stil te staan bij belangrijke vragen rondom werk. Het leuke is dat het 'stilstaan' bij betekenisgeving juist ‘groei’ kan bevorderen. Die groei gaat vaak verder dan alleen groei op het gebied van werk.

Ik verzorg individuele coaching en teamcoaching. Mijn coaching richt zich op werkgerelateerde vragen. Het coachen op het gebied van vitaliteit en het (voorkómen van) stress en burnout heeft mijn bijzondere aandacht.

Individuele coaching

Individuele coaching richt zich op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van je beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of beroepsmatige doelen, of een combinatie van beide.

Doel

Samen stellen we doelen op bij aanvang van een coachingstraject. Veelal zijn doelen gericht op het beter presteren op je werk en het ervaren van meer voldoening in je werk.

Werkwijze

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kun je ervaren of het goed 'voelt' om samen een coachingstraject in te gaan. Indien dit positief uitvalt starten we de coaching en bespreken we aan welke aspecten van jouw functioneren je wilt gaan werken (indien wenselijk wordt dit ook afgestemd met de opdrachtgever/werkgever). In een veilige omgeving werken we samen aan het bereiken van jouw doelen via reflectie, oefeningen, actieve werkvormen en praktijkopdrachten.

Een coachingstraject omvat 3-10 bijeenkomsten met tussenpozen van 2 -3 weken. De effecten van de bijeenkomsten evalueren we samen. indien wenselijk worden voorwaarden voor de evaluatie met opdrachtgever vooraf afgestemd. Mijn coachingspraktijk is in Leersum, in overleg kan de coaching op een andere locatie plaatsvinden. Online coaching is ook mogelijk.

Mijn werkruimte

Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het effectief samenwerken en het autonoom functioneren je team binnen jouw organisatie. Teamcoaching kan ingezet worden bij een nieuw team of een bestaand team, waar disfunctionele patronen zijn ontstaan. In een veilige leeromgeving wordt samen gewerkt aan vooraf afgesproken doelen.

Doel

Samen met het team worden doelen opgesteld. Veelal zijn doelen gericht op het leren effectiever samenwerken.

Werkwijze

We gaan vooraf in gesprek en samen met het team (inclusief leidinggevende) wordt vooraf afgesproken aan welke aspecten van het teamfunctioneren gewerkt gaat worden. Voorbeelden hiervan zijn de zelfsturing van een team, onderlinge samenwerking, het elkaar aanspreken, communicatie met de organisatie of de ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid. Er wordt gebruik gemaakt van diverse interactieve werkvormen waaraan door het gehele team wordt deelgenomen.
Een teamcoachingstraject omvat veelal 3-6 bijeenkomsten.

In alle trajecten die ik begeleid staat het creëren van een prettige samenwerking centraal, waarin oprechte aandacht, respect en een veilige sfeer belangrijke voorwaarden zijn.

Corine Vernooij is als registercoach LVSC-geregistreerd.Coaching in Leersum, Utrechtse Heuvelrug