Supervisie

Als supervisor begeleid ik je bij het leren van betekenisvolle (werk-)ervaringen. Het doel is je werk aangenamer en effectiever te maken. Daarnaast kan supervisie bewerkstelligen dat je meer voldoening haalt uit je werk.

In mijn supervisie zal ik je begeleiden, prikkelen en stimuleren om stil te staan bij de manier waarop je je werk uitvoert. Als supervisant bepaal je zelf welke ervaringen en vragen je inbrengt. In de hectiek van alle dag is het zo waardevol om stil te staan bij belangrijke vragen rondom werk. Het leuke is dat het 'stilstaan' bij betekenisgeving juist 'groei' kan bevorderen.

Doel

Je krijgt meer inzicht in jouw handelen en je kunt nieuwe mogelijkheden ontdekken voor jouw denken, handelen en communiceren met als doel jouw persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid te vergroten. Daarbij kan je werk aangenamer, effectiever en succesvoller worden.

Werkwijze

We starten met een vrijblijvende kennismaking. Indien dit ’goed voelt’ vervolgen we het traject. Als supervisant ’stuur je zelf’ door je eigen thema's/doelen te formuleren bij aanvang.

Enkele voorbeelden van thema's:

In een veilige omgeving werken we samen aan het bereiken van jouw doelen via reflectie, oefeningen, creatieve werkvormen en praktijkopdrachten.

Een supervisietraject omvat veelal 10-15 bijeenkomsten met tussenpozen van 2 à 3 weken,
het kan individueel of in een groep van maximaal 4 supervisanten.

Mijn praktijk is in Leersum, in overleg kan de supervisie op een andere locatie plaatsvinden.

In alle trajecten die ik begeleid staat het creëren van een prettige samenwerking centraal, waarin oprechte aandacht, respect en een veilige sfeer belangrijke voorwaarden zijn.

Corine Vernooij is als supervisor LVSC-geregistreerd.