Intervisie

In intervisie staat het ‘samen leren’ centraal. Veelal kan 'begeleide intervisie' dit daadwerkelijk leren van elkaar een extra impuls geven.

Intervisie gaat uit van leren van elkaar en deelnemers helpen elkaar hierin, in principe zonder begeleider. Bij de opstart van een intervisiegroep kan ik als intervisie-begeleider de werkwijze en diverse intervisiemethodieken helpen aan te leren. Daarnaast kan ik bij bestaande intervisie-groepen juist verdieping of verfijning van de intervisiebijeenkomsten stimuleren. Ik ga graag in overleg met beginnende of ervaren intervisiegroepen over de wensen en mogelijkheden voor een 'begeleid intervisie-traject'. Neem vooral contact op als je hier eens over wil sparren.

Werkwijze intervisie

In de groep wordt door een deelnemer een concrete werkervaring ingebracht, waaruit een vraagstelling volgt. Vervolgens gaat men aan de hand van een methodische werkwijze met elkaar in gesprek. Veelal wordt door de open wijze van vragen stellen de ‘inbrenger’ gestimuleerd op een andere wijze te kijken naar het probleem. Vaak komt de daadwerkelijke ‘vraag achter de vraag’ naar boven. Professionele en persoonlijke vraagstukken worden ingebracht en uitgewerkt. Reflectie wordt gestimuleerd. De inbrenger krijgt meer inzicht in zijn/haar handelen en kan nieuwe mogelijkheden ontdekken voor denken, handelen en communiceren. Daarbij leren overige deelnemers door te reflecteren op de toepassing, van hetgeen is besproken, in hun eigen professioneel handelen.

In alle trajecten die ik begeleid staat het creëren van een prettige samenwerking centraal, waarin oprechte aandacht, respect en een veilige sfeer belangrijke voorwaarden zijn.

Corine Vernooij is als registercoach en supervisor LVSC-geregistreerd.