Mensen raken doorgaans
veel beter gemotiveerd
door de beweegredenen
die zij zélf hebben ontdekt
en uitgesproken,
dan door de redenen
die anderen
aandragen.

Blaise Pascal,
filosoof 17e eeuw

Motiverende Gespreksvoering

Ieder mens is gemotiveerd, de vraag is waartoe

Het begeleiden van gedragsverandering aan de hand van Motiverende Gespreksvoering vormt een basis in mijn werk.
Hierna volgt een korte beschrijving van deze gespreksmethodiek én ik geef in twee filmfragmenten uitleg over onderdelen van Motiverende Gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Het is een gespreksstijl waarmee u de ander uitnodigt zelf na te denken over ideeën, redenen en motieven om te komen tot een bepaald (gezond) gedrag. De cliënt staat centraal. Samen met hem zoekt u naar zijn intrinsieke motivatie tot gedragsverandering.

Positief en doelgericht

Motiverende Gespreksvoering is geen trukendoos, of een techniekje voor als u even ‘vastzit’ met een cliënt. Het is een evidence based gespreksmethodiek voor doelgerichte gedragsverandering. Motiverende Gespreksvoering is een samenspel van principes, uitgangspunten, vaardigheden, oprechte empathie en bewust gekozen technieken om de cliënt stappen verder te helpen in zijn veranderingsproces. Deze gespreksmethodiek is in 1983 voor het eerst beschreven door William Miller als effectieve aanpak bij alcoholverslaafden. Inmiddels wordt het toegepast op vele andere terreinen. De grondhouding van Motiverende Gespreksvoering
Als u iemand begeleidt in een veranderingstraject, staat bij Motiverende Gespreksvoering het volgende centraal in uw houding, stijl en aanpak:

De grondhouding van Motiverende Gespreksvoering

Als u iemand begeleidt in een veranderingstraject, staat bij Motiverende Gespreksvoering het volgende centraal in uw houding, stijl en aanpak:

De relatie staat centraal

De dynamiek in de relatie tussen hulpverlener en cliënt is bepalend voor de uitkomst van een interventie. De manier waarop u met de cliënt in gesprek gaat, is van wezenlijk belang voor zijn persoonlijke motivatie tot veranderen.
Hulpverleners kunnen soms onbewust een oplossingsgerichte houding aannemen (de ‘reparatiereflex’). De cliënt voelt vaak haarfijn aan dat u hem een bepaalde kant op wilt krijgen: hij reageert met weerstand en er ontstaat wrijving.
Motiverende Gespreksvoering helpt voorkomen dat uw eigen onbewuste ideeën, gedachten en oplossingen wrijving oproept in uw relatie met de cliënt.

De basis van een motiverend gesprek

De kern van deze methodiek is het bij de cliënt ontlokken van positieve uitspraken over verandering, dit wordt verandertaal genoemd. De basis van een motiverend gesprek komt tot uiting in de volgende vier processen: