Compassie
is een kernwaarde
van waaruit je het welzijn
van de ander continue
voorop hebt staan.

Bill Miller,
grondlegger van Motiverende Gespreksvoering

Werkwijze

Het trainingsprogramma, supervisie- of coachingstraject wordt afgestemd op uw werkomgeving en uw praktijksituatie. We bepalen samen de doelen en wensen. Alle onderdelen van de training, supervisie of coaching zijn erop gericht om uw leerdoelen te bereiken. Door middel van oefenen, ervaren, interactie èn positieve feedback wordt groei en ontwikkeling nagestreefd.

Ons uitgangspunt is wat u nodig heeft om verder te komen

Bij alle training, supervisie en coaching van mens & motivatie staat het creëren van een prettige en toegankelijke leeromgeving centraal. Ruimte en respect zijn voorwaarden voor Motiverende Gespreksvoering. Dat is ook ons uitgangspunt in de trainingen, supervisie en coaching. We zorgen allereerst voor een veilige situatie. Als u zich op uw gemak voelt, dan leert u het meest.

Kwaliteit staat voorop binnen de activiteiten van mens & motivatie

Corine Vernooij is:

U kunt door hier te klikken, de algemene voorwaarden downloaden