Coaching

Corine Vernooij verzorgt diverse vormen van coaching. Hieronder volgt een omschrijving van individuele coaching en teamcoaching.

Individuele coaching

Individuele coaching richt zich op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of beroepsmatige doelen, of een combinatie van beide.
In een veilige omgeving wordt samen gewerkt, tussen de coach en coachee (de persoon die gecoacht wordt), aan het bereiken van de doelen via reflectie, oefeningen, actieve werkvormen en praktijkopdrachten.

Doel

De coachee kan beter presteren op het werk en ervaart meer voldoening in het werk.

Werkwijze

Tussen de coach en coachee (en vaak ook met de opdrachtgever) wordt vooraf afgesproken aan welke aspecten van het functioneren gewerkt gaat worden. Vervolgens gaan coachee en coach aan het werk. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, gerichte opdrachten en soms ook observaties. Het vinden van nieuwe alternatieven voor het beroepsmatig en/of persoonlijk handelen staat centraal, waarbij het stimuleren van zelfsturing door de coachee het uitgangspunt is.
Een coachingstraject omvat 3-10 bijeenkomsten met tussenpozen van 2 -3 weken. De effecten van de bijeenkomsten worden geƫvalueerd met de coachee en mogelijk ook met de opdrachtgever. Voorwaarden voor evt evaluatie met opdrachtgever worden vooraf afgestemd.

Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op effectief samenwerken en het autonoom functioneren van teams binnen een organisatie. Teamcoaching kan ingezet worden bij een nieuw team of een bestaand team, waar disfunctionele patronen zijn ontstaan. In een veilige leeromgeving wordt samen gewerkt aan vooraf afgesproken doelen.

Doel

Het team leert effectiever en autonomer samenwerken.

Werkwijze

Tussen de coach en het team (inclusief leidinggevende) wordt vooraf afgesproken aan welke aspecten van het teamfunctioneren gewerkt gaat worden. Voorbeelden hiervan zijn de zelfsturing van een team, onderlinge samenwerking en verhoudingen, communicatie met de organisatie of de ontwikkeling van gemeenschappelijk beleid.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse interactieve werkvormen waaraan door het gehele team wordt deelgenomen.
Een teamcoachingstraject omvat veelal 3-6 bijeenkomsten.

Neem voor andere coachingsvormen, zoals conflictcoaching of groepscoaching, contact op voor de mogelijkheden.