Mensen raken doorgaans
veel beter gemotiveerd
door de beweegredenen
die zij zélf hebben ontdekt
en uitgesproken,
dan door de redenen
die anderen
aandragen.

Blaise Pascal,
filosoof 17e eeuw

Motiverende Gespreksvoering

Ieder mens is gemotiveerd, de vraag is waartoe

Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing), is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Motiverende Gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de persoonlijke motivatie van de cliënt om te veranderen wordt versterkt door het verkennen en verminderen van ambivalentie.
Het is een gespreksstijl waarmee u de ander uitnodigt zelf na te denken over ideeën, redenen en motieven om te komen tot een bepaald (gezond) gedrag. De cliënt staat centraal. Samen met hem zoekt u naar zijn intrinsieke motivatie tot gedragsverandering.

De ‘spirit’ van Motiverende Gespreksvoering

Als u als hulpverlener iemand begeleidt in een veranderingstraject, staan bij Motiverende Gespreksvoering de volgende uitgangspunten centraal in uw houding, stijl en aanpak:

Positief, doelgericht en niet vrijblijvend

Motiverende Gespreksvoering is geen trukendoos, of een techniekje voor als u even ‘vastzit’ met een cliënt. Het is een evidence based gespreksmethodiek voor doelgerichte gedragsverandering.
Motiverende Gespreksvoering is een samenspel van principes, uitgangspunten, vaardigheden, oprechte empathie en bewust gekozen technieken om de cliënt stappen verder te helpen in zijn veranderingsproces. Deze gespreksmethodiek is in 1983 voor het eerst beschreven door William Miller als effectieve aanpak bij alcoholverslaafden. Inmiddels wordt hij toegepast op vele andere veranderingsprocessen.

De relatie staat centraal

De dynamiek in de relatie tussen hulpverlener en cliënt is bepalend voor de uitkomst van een interventie. De manier waarop u met de cliënt in gesprek gaat, is van wezenlijk belang voor zijn persoonlijke motivatie tot veranderen.
Hulpverleners kunnen soms onbewust een oplossingsgerichte houding aannemen (de ‘reparatiereflex’). De cliënt voelt vaak haarfijn aan dat u hem een bepaalde kant op wilt krijgen: hij reageert met weerstand en er ontstaat wrijving.
Motiverende Gespreksvoering helpt voorkomen dat uw eigen onbewuste ideeën, gedachten en oplossingen wrijving oproept in uw relatie met de cliënt.

De basis van een motiverend gesprek

Als u Motiverende Gespreksvoering inzet, is uw aanpak positief, doelgericht en niet vrijblijvend. Het doel is immers het vinden van de motivatie voor een verandering.  De kern van deze methodiek is het bij de cliënt ontlokken van positieve uitspraken over verandering, dit wordt verandertaal genoemd. De basis van een motiverend gesprek komt tot uiting in de volgende vier processen: