portret

Corine Vernooij

Corine Vernooij richtte in 2003 mens & motivatie op vanuit een behoefte om de begeleiding bij gedragsverandering te verbeteren.

Corine begeleidt veranderingstrajecten d.m.v. supervisie, coaching en training. 

Haar achtergrond ligt in de gezondheidszorg, zij heeft ruim 23 jaar als diëtist in een ziekenhuis gewerkt. Corine werkt sinds 2002 als trainer, haar specialisatie is Motiverende Gespreksvoering

In alle verandertrajecten staat het creëren van een prettige en toegankelijke leeromgeving centraal. Voor het leren en ontwikkelen zijn ruimte, respect en een veilige sfeer belangrijke voorwaarden. Binnen deze veilige omgeving creëert Corine kansen voor de confrontatie met spanningsvelden of datgene dat ‘schuurt’. Het uitgangspunt van Corine is om vanuit die veilige omgeving het moeilijke, verhulde of onbenoemde juist wèl aan te gaan.

Haar voortdurende fascinatie voor het succesvol begeleiden van mensen motiveerde haar tot het volgen van de studie Master Begeleidingskunde, waarvoor zij in 2018 haar Master titel behaalde.  

Tevens is zij eerstegraads docent en verzorgt en ontwikkelt ze ‘op maat’ onderwijs- en trainingstrajecten voor diverse hulpverleners in de zorg, welzijn en onderwijs.

De motivatie van Corine

“Ik ben gefascineerd door alles wat te maken heeft met gedrag van mensen en het beïnvloeden van dit gedrag.”

“In mijn werk ervaar ik iedere dag weer dat een begeleidingsgesprek veel beter werkt als er oprecht geluisterd wordt en de ander daadwerkelijk centraal staat.”

“Juist in de hectiek van alle dag is het zo waardevol om eens stil te staan bij belangrijke vragen rondom werk. Het paradoxale is dat stilstaan bij betekenisgeving en ‘trage vragen’ groei kan bevorderen – die groei gaat vaak verder dan alleen groei op het gebied van werk.”

“Ik denk dat de hulpverlening voor veel cliënten beter kan. Als hulpverleners kunnen we daadwerkelijk een verschil maken als we loskomen van het denken in oplossingen, en zonder te oordelen oprecht luisteren naar wat de ander beweegt.”

“Ik ervaar Motiverende Gespreksvoering als een zeer respectvolle en effectieve gespreksmethodiek. Dit kan daadwerkelijk een verschil maken richting verbetering van de kwaliteit van leven van cliënten. Daarbij kan het voor de hulpverlener zo veel meer voldoening geven om op deze wijze in gesprek te gaan. Het maakt je werk leuker!”