Intervisie

In intervisie staat het ‘samen leren’ centraal.

In de groep wordt door een deelnemer een concrete werkervaring ingebracht, waaruit een vraagstelling volgt. Vervolgens gaat men aan de hand van een methodische werkwijze met elkaar in gesprek. Veelal wordt door de open wijze van vragen stellen de ‘inbrenger’ gestimuleerd op een andere wijze te kijken naar het probleem. Vaak komt de daadwerkelijke ‘vraag achter de vraag’ naar boven.

Doel

Professionele en persoonlijke vraagstukken worden ingebracht en uitgewerkt. Reflectie wordt gestimuleerd. De inbrenger krijgt meer inzicht in zijn/haar handelen en kan nieuwe mogelijkheden ontdekken voor denken, handelen en communiceren. Daarbij leren overige deelnemers door te reflecteren op de toepassing, van hetgeen is besproken, in hun eigen professioneel handelen.

Werkwijze

Intervisie gaat uit van leren van elkaar en deelnemers helpen elkaar hierin, in principe zonder begeleider. Veelal is het wenselijk om bij de opstart van een intervisiegroep een intervisie-begeleider in te schakelen om de werkwijze en diverse intervisiemethodieken aan te leren. Dit wordt ‘begeleide intervisie’ genoemd. In overleg met een intervisiegroep worden afspraken gemaakt over de duur van de begeleide intervisie en de rol van de intervisie-begeleider

Corine kan als intervisie-begeleider een opstartende groep begeleiden naar een vaardig niveau. Daarnaast kan ze bij bestaande intervisie-groepen werken aan een verdieping of verfijning van de intervisiebijeenkomsten.