portret

Begeleidingskunde

Corine Vernooij hanteert een begeleidingskundige aanpak in haar activiteiten.

Dit betekent dat ze op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau, leer-, ontwikkel- en veranderprocessen begeleidt, met als basisprincipe dat de ingezette verandering duurzaam is en gedragen wordt door de direct betrokkenen.

Het essentiële vertrekpunt bij aanvang van een begeleiding is het gezamenlijk formuleren van de vraagstelling. Wat speelt er precies? Wat zijn behoeften, wensen en waarden? Waar brandt het vuur? Wat wil men bereiken dat er nu niet is? Welke verschillende perspectieven bestaan naast elkaar? Welke gelaagdheid speelt een rol? Wie zijn betrokken? Waar ‘schuurt’ het en wat vraagt aandacht?

Na het formuleren van een vraagstelling worden één of meerdere begeleidingsmethodieken ingezet, waarbij gekozen wordt uit een breed scala aan methodieken en (creatieve) werkvormen.

Gezamenlijk wordt vervolgens een leer-, ontwikkel- of verandertraject uitgevoerd en geëvalueerd.

Gedurende deze verandertrajecten neemt Corine de principes van ‘actie-leren’ en ‘actie-onderzoek’ mee in haar begeleiding. Dit houdt in dat zij cycli van samen leren, samen werken en samen onderzoeken en evalueren, steeds centraal stelt.