Eikje

mens & motivatie

Ieder mens is gemotiveerd. Het zoeken naar, het vinden en versterken van deze motivatie is de uitdaging.

mens & motivatie:

Training in Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing)

Gedrag veranderen is moeilijk, gedragsverandering begeleiden is een voortdurende uitdaging. Gesprekken over gedragsverandering worden dagelijks op honderden plekken in Nederland gevoerd. Vaak met succes, maar helaas ook regelmatig zonder blijvend succes. Motiverende Gespreksvoering kan iets waardevols toevoegen in het oprechte contact met cliënten en als methodiek kan het bijdragen aan meer succesvolle begeleidingscontacten richting verandering.
Mens & motivatie is gespecialiseerd in training van hulpverleners binnen zorg, welzijn en onderwijs.

Coaching

Coaching is een begeleidingsmethode gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of beroepsmatige doelen, of een combinatie van beide.

Supervisie

Bij supervisie gaat het om leren door reflectie op eigen betekenisvolle (werk-) ervaringen. Er wordt stilgestaan bij de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, waarbij actuele ervaringen en vragen steeds het uitgangpunt vormen. Het doel is om de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid te vergroten, en daarbij het werk aangenamer en succesvoller te maken.